Practice và Test

Pratice là các buổi chạy thử mà sau đó có đua chính. Format một chặng đua F1 có 3 phiên buổi Practice là FP1, FP2 và FP3.  MotoGP có 5 buổi Practice FP1 FP2 FP3 FP4 và Warm-up. Test là các buổi chạy thử mà sau đó không có đua chính. F1 chỉ cho phép […]

Pratice là các buổi chạy thử mà sau đó có đua chính.

Format một chặng đua F1 có 3 phiên buổi Practice là FP1, FP2 và FP3.  MotoGP có 5 buổi Practice FP1 FP2 FP3 FP4 và Warm-up.

Test là các buổi chạy thử mà sau đó không có đua chính.

F1 chỉ cho phép các đội Test chung với nhau. MotoGP vừa cho phép Test chung vừa cho phép Test riêng.

>>Cám ơn bạn đã đọc hết bài "Practice và Test", mời các bạn xem thêm các bài viết khác trên Thể thao tốc độ:

Chủ đề:
>>Để xem lại video các chặng đua chính, hãy truy cập website Đua xe .vn (duaxe.vn)