Thẻ Archives: fia

Phân hạng F1 2020 có thể có 4Q

Các đội đua đang tích cực tìm cách đua phân hạng mới, theo đó nhiều khả năng format 4Q sẽ được áp dụng ngay từ năm sau. F1 đang sử dụng format phân hạng 3Q. Tức là phiên phân hạng được chia là 3 phi